วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สละอินโด

สละอินโด
วันนี้เอารูปสละอินโดมาให้ชมกัน ทุกท่านคงรู้จักนะครับ สละอินโด ที่นิยมปลูกมี 4-5 สายพันธุ์ ปลูกง่าย ทรงพุ่มไม่ใหญ่ ให้ผลผลิตเร็ว ผลดก รสชาดอร่อย หอมหวาน
- พันธุ์ ที่ใช้ปลูก เป็นต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด มีโอกาสจะเป็นตันผู้ ต้นเมีย อัตรา 30/70 ซึ่งไม่สามารถแยกได้ว่าต้นไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย
- ระยะปลูก ที่เหมาะสม 2.5* 3 เมตร สละอินโด ต้นไม่ใหญ่แตกกอบ้างแต่ให้ตัดออก เลี้ยงต้นเดียวหรือไม่เกิน 3 ตัน นิยมปลูกเป็นพืชแซม จะเริ่มให้ผล เมื่ออายุ 2-2ปีครึ่ง
- การดูแลรักษา เหมือนไม้ผลทั่วๆไป คือใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดทาง แต่ที่มีปัญหาคือการผสมเกสร เพราะสละพวกนี้จะผสมยากต้อช่วยผสม ให้เอาดอกเกสรตัวผู้มาเคาะผสมดอกเกสรตัวเมียในระยะดอกบาน หลังจ่กติดผล ประมาณ 7-8 เดือนจึงเก็บผลผลิตได้
- ผลผลิต ผลใหญ่ เปลือกบาง เนื้อหนา หอมหวาน เนื้อกรอบล่อน ผลผลิตต่อต้นต่อ ปี ประมาณ 10-15 กก. จะปลูกแซมหรือไม่ ไร่1 ปลูดได้กี่ต้นลองคำนวนดู ราคจำหน่ายในพื้นที่ 50 บาท/กก
เนื่องจากสละอินโด เป็นพืชที่ให้ผลลผิตเร็ว พุ่มเล็กให้ผลผลิตเร็ว แค่ก็มีข้อจำกัดมากเช่นเดียวกัน ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากระยะเวลาในการบานของดอกตัวเมียสั้น ถ้าใม่หมั่นสังเกตุ ก็จะไม่ได้ผสม จะเสียโอกาสในการที่จะได้รับผลผลลิต ต้นตัวผู้และดอกเกสรตัวผู้ก็มีความสำคัญ การชวยผสมเกสร การตกแต่งทลาย ตลอดทั้งการป้องกันศัตรูพืชต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น